Hans Eckerström
Hans Eckerström
Styrelseordförande

Ordförande i ersättningsutskottet

Invald: 2018

Utbildning: MSc mekanik, Chalmers tekniska högskola och MSc företagsekonomi, Göteborgs universitet.

Född: 1972

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Swedbank. Styrelseordförande Thule Group.

Tidigare: Chief Investment Officer i APAC. Styrelseord förande Nobia. Styrelseledamot Nordstjernan och Cloetta. Partner och anställd Nordic Capital.

Oberoende av företaget: Ja

Oberoende av ägare: Ja

Aktier i Profoto Holding: 1 230 508 aktier, 500 000 köpoptioner

Anders Hedebark
Anders Hedebark
Styrelseledamot

Invald: 2010

Utbildning: MSc elektroteknik, KTH och MBA, INSEAD.

Född: 1964

Övriga uppdrag: Vd och koncernchef Profoto.

Oberoende av företaget: Nej

Oberoende av ägare: Nej

Aktier i Profoto Holding: 15 252 321 aktier via bolag tillsammans med närstående.

Helene Willberg
Helene Willberg
Styrelseledamot

Ordförande i revisionsutskottet

Invald: 2018

Utbildning: Masterexamen i redovisning och finansiering, Handelshögskolan Stockholm.

Född: 1967

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Thule Group, Nordic Paper Holding, Infrea, Indecap Holding, Byggfakta Group Nordic HoldCo, Enzymatica, Renewcell.

Tidigare: Styrelseledamot och vd i Alvarez & Marsal Sweden. Styrelseledamot och vd i KPMG.

Oberoende av företaget: Ja

Oberoende av ägare: Ja

Aktier i Profoto Holding: 250 494 aktier, 150000 köpoptioner

Magnus Brännström
Magnus Brännström
Styrelseledamot

Medlem i ersättningsutskottet

Invald: 2018

Utbildning: MSc, Uppsala universitet.

Född: 1966

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Molimb samt Östkontoret. Styrelseledamot Svensk-Estniska Investeringsfonden.

Tidigare: Ordförande World Federation of Direct Selling Associations. Styrelseledamot i APAC.

Oberoende av företaget: Ja

Oberoende av ägare: Ja

Aktier i Profoto Holding: 250 494 aktier, 125 000 köpoptioner

Pernilla Ekman
Pernilla Ekman
Styrelseledamot

Medlem i revisionsutskottet

Invald: 2021

Utbildning: MSc företagsekonomi, Stockholms universitet och Executive Management Program, Handelshögskolan Stockholm.

Född: 1972

Övriga uppdrag: Vd Aarke. Styrelseledamot Fractal Gaming Group.

Tidigare uppdrag, urval: Styrelseordförande i Stronger, Aarke och vd Zound Industries.

Oberoende av företaget: Ja

Oberoende av ägare: Ja

Aktier i Profoto Holding: 0 aktier, 62 500 köpoptioner

Helena Holmgren
Helena Holmgren
Styrelseledamot

Invald: 2021

Utbildning: MSc företagsekonomi, Lunds universitet och MBA, University of Ottawa.

Född: 1976

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Hexatronic Group samt ProGlove.

Tidigare: Vd och CFO Pricer, CFO Edgeware.

Oberoende av företaget: Ja

Oberoende av ägare: Ja

Aktier i Profoto Holding: 3 000 aktier, 125 000 köpoptioner