Hans Eckerström
Hans Eckerström
Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018.

Född: 1972.

Utbildning: Master of Science in Engineering (mechanical engineering) från Chalmers Tekniska Högskola och Master of Science in Business and Economics från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Henri Lloyd Group AB och Profoto Invest AB. Styrelseledamot i Thule Group AB och Swedbank AB (publ). Extern firmatecknare i Eckis Holding AB, NRS Holding AB, Nipigon Invest Svenska AB, Argaios AB, Aligro NRS Fastigheter AB och Aligro Planet Acquisition Company AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Aligro Management AB. Styrelseledamot i Nordstjernan Aktiebolag, Nobia AB, Eckis Holding AB, Nordic Outsourcing Services AB, NRS Holding AB, Nipigon Invest Svenska AB, Argaios AB, Aligro Holding AB, Aligro Management AB, Aligro NRS Fastigheter AB, Henri Lloyd Group AB, Aigeln Sarl, Errakis Sarl och Nipigon Sarl.

Aktieägande i Bolaget: Hans Eckerström innehar 1 230 510 aktier i Profoto Holding AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och huvudägare.

Magnus Brännström
Magnus Brännström
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1966.

Utbildning: Utbildad ekonom och jurist från Uppsala Universitet, MSc Business Administration.

Övriga nuvarande befattningar: VD i Oriflame Holding AG. Styrelseordförande i Molimb AB. Styrelseledamot i Ferronordic AB och Profoto Invest AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Aligro Planet Acquisition Company AB.

Aktieägande i Bolaget: Magnus Brännström innehar 250 494 aktier i Profoto Holding AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och huvudägare.

Pernilla Ekman
Pernilla Ekman
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1972.

Utbildning: Master of Science in Business Administration and Economics från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Sniph AB. Styrelseledamot i Fractal Gaming Group AB och Emperek AB. Rådgivare till Qyre AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande och styrelseledamot i Zound Industries Smartphones AB. VD i Zound Industries International AB.

Aktieägande i Bolaget: Pernilla Ekman innehar inga aktier i Bolaget.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och huvudägare.

Anders Hedebark
Anders Hedebark
Styrelseledamot och VD

VD sedan 1997 och Styrelseledamot sedan 2010.

Född: 1964.

Utbildning: Master of Science in Engineering (electrical engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt MBA från INSEAD Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Burken Invest AB. Styrelseledamot och VD i Profoto Invest AB. Styrelsesuppleant i Blue Boarding AB och Burken Invest 2 AB. Styrelsesuppleant och vice VD i Hedebark Kommunikation AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i VK i Sverige AB och VK i Gävle-Dala AB. Styrelseledamot i Lipac Holding AB, VK i Järfälla AB, AB Lipac Liftar och VK i Huddinge AB. Styrelsesuppleant i VK i Isaberg AB och ITEX Rental AB.

Aktieägande i Bolaget: Anders Hedebark innehar 15 127 321 aktier via bolag tillsammans med närstående.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och huvudägare.

Helena Holmgren
Helena Holmgren
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1976.

Utbildning: Master of Science in Business Administration från Lunds universitet samt MBA från University of Ottawa.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Hexatronic Group AB, Pricer Consulting Aktiebolag, Pricer Communication Aktiebolag och Pricer Explorative Research (PER) AB. VD i Pricer Aktiebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Extern firmatecknare i Pricer Aktiebolag.

Aktieägande i Bolaget: Helena Holmgren innehar 3000 aktier i Profoto Holding AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och huvudägare.

Helene Willberg
Helene Willberg
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1967.

Utbildning: Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Footway Group AB. Styrelseledamot i Infrea AB, Thule Group AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Invest AB, Bowser Holding AB, Murus Holding AB, Carpe Pomum AB, Aligro Planet Acquisition Company AB, Re:NewCell AB (publ) och Enzymatica AB (publ).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och vd i Alvarez & Marsal Sweden AB. Country Leader i Alvarez & Marsal Nordics. Styrelseledamot i KPMG AB, Bohlinsgruppen Aktiebolag, Netlight Consulting AB (publ) och Zenith Group AB.

Aktieägande i Bolaget: Helene Willberg innehar 250 494 aktier i Profoto Holding AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och huvudägare.