Historia

När Profoto grundades 1968 hade Conny Dufgran och Eckhard Heine en ambition – att skapa världens bästa fotoblixt för världens främsta fotografer. Profotos produkter började tidigt användas av berömda modefotografer och har fortsatt att locka en lojal följarskara sedan dess. Att Profotos produkter började användas över hela världen i de hyrstudior som används av världens främsta modefotografer underlättade Profotos tidiga expansion till Japan 1970 och till USA 1992.

Anders Hedebark utsågs till vd 1997 och under hans ledning har bolaget fortsatt sin expansion. Under 2001 startade bolaget dotterbolag i Tyskland, Frankrike och Storbritannien och fortsatte därefter att expandera med ett dotterbolag i Japan 2005. 2009 utsågs Petter Sylvan till CFO och bolaget inledde en ny tillväxtresa som grundade sig på ett strategiskt initiativ att öka sitt fokus på innovation och utveckling av ett antal nya produkter. Genom dessa och andra produktlanseringar har Profoto framgångsrikt lyckats expandera i befintliga samt nya produktkategorier och kundsegment, däribland fotografer som arbetar på plats, med naturligt ljus och e-handel.

2017 blev Hans Eckerström styrelseordförande och även aktieägare i Profoto. Under Hans Eckerströms ledarskap inleddes processen med att förbereda Bolaget för en notering på Nasdaq Stockholm och ett kommande generationsskifte i ägande då Conny Dufgran idag har uppnått en ålder av 88 år.

Under 2020 fortsatte bolaget sitt innovationsarbete inom området smartphone-fotografering och webbutiken profoto.com expanderades fullt ut till EU, Storbritannien, Nordamerika och Japan för att nå nya kundgrupper.

1 juli 2021 noterades Profoto på Nasdaq Stockholm som ett logiskt och viktigt steg i utvecklingen samtidigt som det möjliggjorde för en försäljning av en del av grundarens, Conny Dufgrans ägande i Profoto.

2022 genomförde Profoto sitt första företagsförvärv, StyleShoots, som ett led i strategin att expandera inom den snabbväxande marknaden för automatiserad e-handelsfotografering. StyleShoots är ett ledande företag inom helhetslösningar för e-handelsfotografering inom modeområdet.

Sedan starten har Profotos verksamhet gått igenom växlande tidsepoker och teknikskiften – analogt till digitalt, studiofotografering till fotografering på plats och DSLR-kamera till spegellös kamera – och har trots det fortsatt att vara marknadsledande genom att konsekvent leverera produkter med ambitionen att ge perfekt ljus i varje bild.