Profoto strävar efter att betala ut minst 50 procent av nettovinsten samtidigt som hänsyn tas till andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.