Anders Hedebark
Anders Hedebark
Styrelseledamot och VD

VD sedan 1997 och Styrelseledamot sedan 2010.

Född: 1964.

Utbildning: Master of Science in Engineering (electrical engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt MBA från INSEAD Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Burken Invest AB. Styrelseledamot och VD i Profoto Invest AB. Styrelsesuppleant i Blue Boarding AB och Burken Invest 2 AB. Styrelsesuppleant och vice VD i Hedebark Kommunikation AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i VK i Sverige AB och VK i Gävle-Dala AB. Styrelseledamot i Lipac Holding AB, VK i Järfälla AB, AB Lipac Liftar och VK i Huddinge AB. Styrelsesuppleant i VK i Isaberg AB och ITEX Rental AB.

Aktieägande i Bolaget: Anders Hedebark innehar 15 127 321 aktier via bolag tillsammans med närstående.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och huvudägare.

Petter Sylvan
Petter Sylvan
CFO (VP Finance)

CFO (VP Finance) sedan 2005.

Född: 1974.

Utbildning: Master of Science in Engineering (automatization technology, entrepreneurship) från Chalmers Tekniska Högskola samt Executive MBA (finance) från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Sylvan Finans AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieägande i Bolaget: Petter Sylvan innehar 339 920 aktier i Profoto Holding AB.

Ulrika Björk
Ulrika Björk
VP R&D

VP R&D sedan 2020.

Född: 1979

Utbildning: Master of Science in Mechanical Engineering från Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieägande i Bolaget: Ulrika Björk innehar 24 586 aktier i Profoto Holding AB.

Patrik Bluhme
Patrik Bluhme
VP Global Sales

VP Global Sales sedan 2014.

Född: 1962.

Utbildning: Master of Science in Mechanical Engineering (graphic technology) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i Magdalena Bluhme Psykoterapi AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i ALLGON AB (publ).

Aktieägande i Bolaget: Patrik Bluhme innehar 65 595 aktier i Profoto Holding AB.

Tobias Lindbäck
Tobias Lindbäck
VP Strategy & Alliances

VP Strategy & Alliances sedan 2021.

Född: 1968.

Utbildning: Master of Science Mechanical Engineering från Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieägande i Bolaget: Tobias Lindbäck innehar 65 595 aktier i Profoto Holding AB.

Martina Nillenstedt
Martina Nillenstedt
VP Product Marketing & Brand

VP Product Marketing & Brand sedan 2020.

Född: 1973.

Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt Bachelor of Science in Business Administration från Jönköpings Internationella Handelshögskola.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieägande i Bolaget: Martina Nillenstedt innehar 20 254 aktier i Profoto Holding AB.

Gilles Rossi
Gilles Rossi
VP Operations and Quality

VP Operations and Quality sedan 2017.

Född: 1976.

Utbildning: Master of Mechanical Engineering från ENSAIS, Frankrike (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg).

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Global Supply Chain Manager i EG Electronics AB.

Aktieägande i Bolaget: Gilles Rossi innehar 65 595 aktier i Profoto Holding AB.

Sara Strid
Sara Strid
VP Profoto.com

VP Profoto.com sedan 2020.

Född: 1975.

Utbildning: BFA in Photography från Parsons School of Design, Marketing Communication från Bergs School of Communication samt mini-MBA in Digital Marketing från Rutgers Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Aktieägande i Bolaget: Sara Strid innehar 21 605 aktier i Profoto Holding AB.

Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Head of Investor Relations

Head of Investor Relations sedan 2021.

Född: 1959.

Utbildning: Master of Science in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Atvexa AB, Carrara Communication AB, Fasadgruppen Group AB (publ) och Titania Holding AB (publ). Styrelsesuppleant i Tiferna AB. Ansvarig för Investor Relations i NCAB Group och Nimbus Group.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Hoist Finance AB (publ), SJ AB, HOIST Kredit Aktiebolag, Oasmia Pharmaceutical AB, Oatly AB, Cereal Base CEBA Aktiebolag och AMF Fonder AB.

Aktieägande i Bolaget: Gunilla Öhman innehar 7 500 aktier i Profoto Holding AB via bolag.