Anders Hedebark
Anders Hedebark
Vd och koncernchef

Anställd hos Profoto: 1997

Utbildning: MSc elektroteknik, KTH, och MBA, INSEAD.

Född: 1964

Aktier i Profoto Holding: 15 252 321 aktier via bolag tillsammans med närstående.

Carl Bandhold
Carl Bandhold
Vice vd och CFO

Anställd hos Profoto: Maj 2023

Utbildning: MSc kemiteknik, Chalmers tekniska högskola och MBA, INSEAD.

Född: 1974

Aktier I Profoto Holding: 20 000 aktier, 180 000 teckningsoptioner av serie TO 2023/2026

Ulrika Björk
Ulrika Björk
VP Product R&D

Anställd hos Profoto: 2016

Utbildning: MSc maskinteknik, Tekniska högskolan Linköpings universitet.

Född: 1979

Aktier i Profoto Holding: 24 220 aktier, 30 000 teckningsoptioner av serie TO 2023/2026

Patrik Bluhme
Patrik Bluhme
VP Global Sales

Anställd hos Profoto: 2014

Utbildning: MSc maskinteknik, KTH.

Född: 1962

Aktier i Profoto Holding: 66 045 aktier, 30 000 teckningsoptioner av serie TO 2023/2026

Tobias Lindbäck
Tobias Lindbäck
VP Strategy & Alliances

Anställd hos Profoto: 2015

Utbildning: MSc mekanik, Tekniska högskolan Linköpings universitet.

Född: 1968

Aktier i Profoto Holding: 56 329 aktier, 30 000 teckningsoptioner av serie TO 2023/2026

Martina Nillenstedt
Martina Nillenstedt
VP Product Marketing & Brand

Anställd hos Profoto: 2017

Utbildning: MBA, Handelshögskolan Stockholm och civilekonomexamen, högskolan Jönköping.

Född: 1973

Aktier i Profoto Holding: 20 254 aktier, 30 000 teckningsoptioner av serie TO 2023/2026

Gilles Rossi
Gilles Rossi
VP Operations and Quality

Anställd hos Profoto: 2017

Utbildning: MSc maskinteknik, ENSAIS.

Född: 1976

Aktier i Profoto Holding: 65 595 aktier, 30 000 teckningsoptioner av serie TO 2023/2026

Sara Strid
Sara Strid
VP North America & Global Marketing

Anställd hos Profoto: 2011

Utbildning: BFA i fotografering, Parsons School of Design och MBA, Rutgers University.

Född: 1975

Aktier i Profoto Holding: 21 605 aktier, 30 000 teckningsoptioner av serie TO 2023/2026

Amanda Åström
Amanda Åström
Head of Investor Relations

Anställd hos Profoto: 2018

Utbildning: MSc industriell ekonomi, KTH och MBA, Quantic School of Business and Technology.

Född: 1994

Aktier i Profoto Holding: 1 349 aktier