Profoto har inrättat en rutin för riskbedömning, som innebär att Profoto årligen gör en riskbedömning med syfte att identifiera, bedöma och hantera risker som hotar Koncernens vision och mål. För Profoto är riskerna identifierade och bedömda i följande områden:

  • Strategisk risk
  • Operationell risk
  • Finansiell risk

Riskbedömningen utförs av varje VP. Identifierade risker ska dokumenteras i ett enhetligt format och ska bedömas baserat på särskilda påverkans- och sannolikhetskriterier, vilket ger ett visst riskvärde. Profotos mål med riskvärdet är att det ska ligga till grund för Profotos fördelning av resurser till de mest relevanta och prioriterade riskerna. Strategier för hantering av risker innefattar att acceptera, övervaka och minska de identifierade riskerna. Alla risker som överstiger ett visst fastställt riskvärde måste minskas. Sådana risker benämns nyckelrisker.