Varför investera?

Varför investera i Profoto?

  • Ledande ställning i en global nisch på den snabbföränderliga och växande marknaden för skapande av bild och innehåll.
  • Premiumvarumärke som används av ledande fotografer.
  • Skalbar affärsmodell med kontinuerligt fokus på kärnverksamheten och innovation för att driva lönsam tillväxt och expandera den adresserbara marknaden.
  • Global marknadsstrategi.
  • Kompetent och hängiven ledning med erfarenhet av att skapa en teknikledare.
  • Långsiktig organisk tillväxt i kombination med exceptionell lönsamhet.