Varför investera?

Profoto drivs av en entreprenörsanda som härstammar från grundarna Conny Dufgran och Eckhard Heine. Profotos ledning har djupa branschkunskaper, både inom kundrelationer och fotografi, liksom inom marknadsföring, varumärkesskapande, produktutveckling och inköp. Ledningen är också välutbildad, många med dubbla universitetsutbildningar.

Investmentcase

 • Beräknad marknadstillväxt 3-5 %

  Ledande ställning i en global nisch på den snabbföränderliga och växande marknaden för skapande av bild och innehåll.

  Källa: EY Marknadsanalysrapport

 • Profotos marknadsandel är två gånger högre än närmaste konkurrent inom premiumsegmentet 2x

  Premiumvarumärke som används av ledande fotografer.

  Källa: EY Marknadsanalysrapport

 • Årlig ökning av EBITmarginal sedan 2001 6,1 %

  Skalbar affärsmodell med kontinuerligt fokus på kärnverksamheten och innovation för att driva lönsam tillväxt och expandera den adresserbara marknaden.

 • Återförsäljare. >270

  Global marknadsstrategi med en välfungerande försäljningsorganisation.

  • 8 huvudmarknader
  • 62 länder
  • Höga inträdeshinder för små lokala aktörer
 • Långsiktig organisk tillväxt i kombination med exceptionell lönsamhet.

  Bevisad förmåga att växa organiskt med ökande lönsamhet

  2021 20011 CAGR2
  Omsättning 732 89 11,9%
  Just. EBIT-marginal3 32,30% 9,8% 6,1%

  1) Icke-IFRS data och inte justerad
  2) Genomsnittlig årlig tillväxttakt
  3) EBIT-marginal 2021 justerad för kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 25m