Hållbarhet

Profotos hållbarhetsarbete går hand i hand med den övergripande affärsmodellen. Starka värderingar och en givande arbetsmiljö banar väg för effektiv leverans av produkter och tjänster av hög kvalitet, något som i slutänden säkrar styrkan i varumärket. Bolaget har utfört en väsentlighetsbedömning och identifierat tre fokusområden som är kritiska för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet:

  • Kompetenta och engagerade medarbetare: Som ett kunskapsbaserat företag i en snabb och ständigt skiftande bransch behöver Profoto attrahera och behålla medarbetare med hög kompetens och relevanta färdigheter. Inom fokusområdet genomför Profoto olika initiativ: Bolaget använder till exempel en evidensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa rättvist och opartiskt utfall, betraktar mångfald som ett strategiskt värde och strävar efter inkludering, och har nolltolerans för diskriminering, arbetar aktivt för att skapa en bra balans mellan könen, övervakar fortlöpande medarbetarnas engagemang och vidtar åtgärder för att motverka stress och för en god arbetsmiljö.
  • Produkter som är marknadens förstahandsval: Att vara marknadens förstahandsval är avgörande för Bolagets fortlevnad. Inom fokusområdet vidtar Profoto åtgärder för att säkerställa närhet till kunderna för att leverera användbarhet och ligga före trender, har påbörjat ett arbete med livscykelanalys på enstaka produktgrupper, designar för varaktighet och enkel reparation för att begränsa miljöpåverkan, genomför rigorös riskanalys och omfattande testning för att uppfylla regler och förordningar, till exempel Reach1, RoHS2 och CE-märkningar, samt livscykelanalys för produkter för att sänka miljöpåverkan genom att överväga alternativ till komponenter.
  • Öppen och tydlig leverantörshantering: Förmågan att identifiera kompetenta partnerföretag är avgörande för Profotos framgång. För att uppfylla detta fokusområde tillämpar Profoto en  uppförandekod för leverantörer, tillsammans med antikorruption och -mutpolicy och andra riktlinjer och rutiner, tillsammans för att säkerställa ansvarsfulla inköp och en ansvarskännande affärsverksamhet.
  • Marknadens förstahandsval: Att vara marknadens förstahandsval är avgörande för Bolagets fortlevnad. Inom fokusområdet vidtar Profoto åtgärder för att säkerställa närhet till kunderna, design för varaktighet och enkel reparation för att minska miljöpåverkan och öka livslängden på produkterna. Rigorös riskanalys och omfattande testing genomförs för att uppfylla regler och förordningar, till exempel Reach1, RoHS2 samt för att uppfylla kraven för CE-märkning.