Produktutveckling

Produktutveckling som möter våra kundgruppers krav och önskemål är nyckeln till tillväxt, varumärke och lönsamhet.

Krav från ledande fotografer

  • Kort blixtlängd
  • Snabb laddning
  • Omfattande kraftområde
  • Innovativ
  • Intuitiv
  • Pålitlighet
  • Varaktighet
  • Produktivitet
  • Enkel användning

Produktutveckling är en del av Profotos DNA

Produktutveckling och FoU är och har alltid varit ett centralt fokusområde för Profoto och utgör en betydande del av Bolagets arv och DNA. Från starten 1968 till idag har ambitionen alltid varit att skapa världens bästa blixtar. Under åren har Bolaget gått igenom olika tidsepoker, teknologiska förändringar och fotografiska trender, men har kunnat hålla sig steget före genom fortlöpande innovation och produktutveckling. All strategisk forskning och produktutveckling sker internt och i dag har Bolaget ett team med experter inom områdena Image Technology, Power Electronics, Connectivity, Embedded Software samt produktdesign eller mekanik. Teamet består av 73 personer (anställda och heltidssysselsatta konsulter) inom teknikområdena webutveckling och teknisk utveckling. Profoto har haft en hög nivå av FoU-utgifter, mellan åren 2018-2022 så uppgick dessa till i genomsnitt 10% av nettoomsättningen.

Nya produktidéer och produktplaner tas fram genom en kontinuerlig idégenereringsprocess och kvartalsvisa genomgång

Den systematiska processen för ny produktutveckling i kombination med en detaljerad hantering av produktens livscykel, där alla produkter har en strategi från första lanseringen via ansiktslyftning till slutet av livslängden, har möjliggjort Profotos framgångsrika tillväxt inom befintliga och intilliggande kundgrupper.

Expansion till nya kategorier av fotografer under åren

Expansion SWE

Översikt – Större produktlanseringar

År Produkt Segment
2022 ProStudio E-commerce
2022 Connect Pro Alla
2022 A2 På plats (On location)
2021 B10X och B10X Plus På plats (on location)
2021 Profoto Camera Professional smartphone
2021 Pro-11 Studio, kommersiella kunder
2020 A10 Naturligt ljus
2020 Profoto Camera Professional smartphone
2020 D2 Industrial Studio, kommersiella kunder
2019 B10Plus På plats (on location)
2019 C1/C1 plus och Profoto Camera Professional smartphone
2019 A1X Naturligt ljus
2018 B10 På plats (on location)
2018 Profoto App På plats (on location)
2017 A1 Naturligt ljus
2017 B1X På plats (on location)
2016 Pro-10 Studio, kommersiella kunder
2016 D2 Studio, kommersiella kunder
2015 B2 På plats (on location)
2013 B1 På plats (on location)
2009 D1 Studio