Bolagsstyrning

Profoto Holding AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport, som upprättades för första gången för räkenskapsåret 2021. I den första bolagsstyrningsrapporten behövde Bolaget emellertid inte förklara avvikelse till följd av bristande uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten omfattar. VD deltar i valberedningen inför årsstämman 2024.