I enlighet med beslut vid årsstämman för Profoto den 5 maj 2023 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Conny Dufgran, Nedergransta, som är näst största ägare har avböjt att deltaga och representeras i stället av Anders Hedebark.

Valberedningen har utsetts och består av följande ledamöter:

  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Anders Hedebark, Burken Invest
  • Carl-Mikael Lindholm, Herenco
  • Samt styrelsens ordförande Hans Eckerström.

Anders Hedebark är både styrelseledamot och Vd i bolaget. Trots detta anser övriga medlemmar i valberedningen att han med sitt stora ägande i bolaget bör ges en plats i valberedningen. Årsstämma för Profoto kommer att hållas i Sundbyberg tisdagen den 14 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmo-ordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast 26 mars 2024, vända sig till Profotos styrelseordförande på e-mail: [email protected] eller med post till:

Profoto AB
Att: Valberedningen
Box 1264, Landsvägen 57
172 25 Sundbyberg