Anmälningsperiod för allmänheten
22 – 30 juni 2021

Första handelsdag i Profotos aktier
1 juli 2021

Likviddag
5 juli 2021