Regulatoriska

Delårsrapport Q3 2021

1 januari–30 september 2021

Finansiell sammanfattning juli – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade till SEK 189m (126), en ökning med 50,4 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 52,8 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 58m (-48) och EBIT-marginalen till 30,4 procent (-38,0).
 • Justerad EBIT förbättrades till SEK 58m (24). Inga justeringar gjordes i kvartalet. Justeringar för det tredje kvartalet 2020 avsåg statliga stöd (SEK -3m), nedskrivning av varulager (SEK 48m), och nedskrivningar av anläggningstillgångar (SEK 27m).
 • Justerad EBIT-marginal för kvartalet uppgick till 30,4 procent (18,9).
 • Periodens resultat ökade till SEK 45m (-39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 43m (35).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 1,11 (-0,99).

Finansiell sammanfattning januari – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade till SEK 514m (355), en ökning med 44,9 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 54,3 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 133m (-58) och EBIT-marginalen till 25,9 procent (-16,4).
 • Justerad EBIT förbättrades till SEK 158m (8). Justeringar för perioden avsåg kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 25m. Justeringar för perioden 2020 avsåg statliga stöd (SEK -9m), nedskrivning av varulager (SEK 48m), och nedskrivningar av anläggningstillgångar (SEK 27m).
 • Justerad EBIT-marginal för delåret uppgick till 30,7 procent (2,2).
 • Periodens resultat ökade till SEK 98m (-50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 139m (79).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 2,45 (-1,25).

Väsentliga händelser under juli – september 2021

 • Moderbolaget Profoto Holding AB (publ) noterades på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista med första handelsdag den 1 juli 2021.
 • Det tidigare moderbolaget Profoto Invest AB utskiftade den 5 juli 2021 samtliga kvarvarande aktier i Profoto Holding AB (publ), som inte såldes vid noteringen, till ägarna i Profoto Invest AB.
 • Produktlansering av B10X och B10X plus, en uppgradering av B10, vilket är en fristående blixt som kan användas till både stillbildsfotografering och video.
Nyckeltal
Koncern
2021
juli – sept
2020
juli – sept
∆% 2021
januari – sept
2020
januari – sept
∆% 2020
helår
Nettoomsättning, SEKm 189 126 50,4 514 355 44,9 528
EBIT, SEKm 58 -48 133 -58 -12
EBIT-marginal, % 30,4 -38,0 25,9 -16,4 -2,2
Justerad EBIT, SEKm 58 24 142,5 158 8 1 896,6 56
Justerad EBIT-marginal, % 30,4 18,9 30,7 2,2 10,6
Periodens resultat, SEKm 45 -39 98 -50 -17
Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEKm 43 35 23,9 139 79 76,2 153
Nettoskuld, SEKm -46 -30 52,0 -46 -30 52,0 -91
Nettoskuld/EBITDA -0,19 -0,45 -0,19 -0,45 -1,20
Resultat per aktie 1,11 -0,99 2,45 -1,25 -0,44

 

VD-kommentar

Ytterligare ett bra kvartal med tillväxt och starkt resultat

Det tredje kvartalet blev som förväntat bra för Profoto. I takt med att restriktioner lyfts och länder öppnas upp ökar också efter frågan på professionell fotografering, vilket i sin tur driver efterfrågan på professionell ljussättning.

Det tredje kvartalet har tidigare, under mer normala omständigheter, varit ett något svagare kvartal för Profoto. Detta år är det dock tydligt att öppnandet av våra samhällen gett en fortsatt fin tillväxt för oss. Det är aktiviteter som resor, bröllop och kommersiell fotografering som styr den bakomliggande efterfrågan för ljussättning för professionell fotografering. Sådana aktiviteter har under det tredje kvartalet kunnat påbörjas eller åtminstone börja planeras i Europa och USA. Det betyder att återförsäljare och uthyrningsföretag varit mer optimistiska och börjat beställa mer. Huruvida detta till del är en lageruppbyggnad i nästa led eller kommer att generera fortsatt vidareförsäljning är i dagsläget svårt att sia om.

Våra lanseringar under året, Pro 11 (en generator för optimal blixt styrka) under det första kvartalet samt B10 och B10X (en fristående blixt som kan användas till både stillbildsfotografering och video) under det tredje kvartalet har fått ett bra mottagande och har genererat en bra införsäljning. Vi har även under senare delen av kvartalet höjt priserna ytterligare på några produkter.

E-handeln har under pandemin tagit en ökad plats i konsumenternas efterfrågan. Något som förmodligen kommer bestå även när tillvaron normaliserats. Vi ser tydligt att de av våra produkter som används i detta syfte har haft en extra skjuts i försäljningen. Det är rena e-handelsföretag som behöver förbättra och industrialisera sina processer för att fotografera och publicera produktbilder. Det gäller också företag som tidigare förlitade sig huvudsakligen på fysiska butiker. Många företag med kända varumärken investerar nu i att bygga upp egna studios med professionella fotografer och effektiva processer att snabbt kunna presentera och publicera nya produkter. För att kunna visa och sälja till exempel kläder på nätet krävs bra bilder. Bra bilder kräver bra ljussättning. Konsumenterna vill se hur tygerna ser ut i detalj samtidigt som de också vill veta hur plaggen ser ut på en modell. Våra produkter fungerar enkelt både för rörliga bilder och stillbilder vilka ofta tas i samma studio.

Det såg en aning olika ut i våra olika regioner. I USA fortsatte aktiviteterna att öka vilket vi såg redan i det andra kvartalet. I Europa var det nu i det tredje kvartalet som vi äntligen såg en återgång till öppna samhällen och därmed en god tillväxt för oss. APAC fortsatte att vara annorlunda där till exempel Japan varit under hårda restriktioner vilket dock förhoppningsvis kommer att ändras framöver.

Samtidigt som vi är stolta och glada att få leverera ännu ett starkt kvartal är vi inte nöjda. Det är en bit kvar till där vi var före pandemin. Dessutom har vi, precis som många andra, en oro för hur leveranskedjorna och komponentbristerna ska påverka oss framöver. Än så länge har de effekter detta har haft varit begränsade och kunnat hanteras.

Detta var vår andra kvartalsrapport som börsnoterat bolag. Det känns fint att vi följer den väg som vi har stakat ut i våra presentationer och vad vi sagt och skrivit bland annat i vårt prospekt och hur vi presenterat våra finansiella mål.

Stockholm den 27 oktober 2021

Anders Hedebark
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta
Petter Sylvan, CFO
[email protected]
+46 (0) 703 08 8060

Gunilla Öhman, Investor Relations
[email protected]
+46 (0) 707 63 8125

Telefonkonferens
Profoto Holding AB (publ) publicerar delårsrapporten för det
tredje kvartalet 2021, onsdag den 27 oktober klockan 08:00.
Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens
där vd och koncernchef Anders Hedebark presenterar rapporten
tillsammans med CFO Petter Sylvan. Presentationen följs av en
frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De
som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen
ringer in på nedanstående nummer från Sverige:
+46 856 642 705 UK: +44 333 300 92 67 US: +1 63 191 314 22
US-PIN: 45069895#. Det går också att följa och lyssna på presentationen
och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/profoto-q3-2021