Icke regulatoriska

Inbjudan till Profotos presentation av resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2021 den 10 februari kl 09:00

Profoto publicerar sin bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2021 den 10:e februari 2022 klockan 08.00. Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där Vd och koncernchef Anders Hedebark presenterar rapporten tillsammans med CFO Petter Sylvan. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

Sverige: +46856642693
UK: +443333009274
USA: +16467224903

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/profoto-q4-2021. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Profotos webbsida http://investors.profoto.com. Det kommer också att vara möjligt att där se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.