Regulatoriska

Profoto förvärvar StyleShoots — stärker sin position inom automatiserad e-handelsfotografi

Som ett led i strategin att expandera inom den snabbväxande marknaden för automatiserad e-handelsfotografering har Profoto Holding AB (publ) (”Profoto”) i dag förvärvat StyleShoots Holding B.V. för en kontant köpeskilling om EUR 18 miljoner (SEK 186* miljoner).

StyleShoots är ett ledande företag inom helhetslösningar för e-handelsfotografering inom modeområdet med 41 anställda och med huvudkontor i Haarlem, Nederländerna. Kunderna består framför allt av e-handelsplattformar och detaljhandlare som etablerat sin närvaro inom e-handel. StyleShoots erbjuder en integrerad mjuk- och hårdvarulösning som effektiviserar arbetsflödet både för stillbild och video. Under 2021 uppgick StyleShoots omsättning till EUR 9 miljoner och omsättningstillväxten har i genomsnitt varit 11 procent under 2015–2021. EBIT-marginalen 2021 var 18 procent. Förvärvet av StyleShoots har slutförts idag och beräknas bidra positivt till Profotos vinst per aktie från och med det andra kvartalet 2022.

Profoto har förvärvat samtliga aktier i StyleShoots för en köpeskilling om EUR 18 miljoner på kontant- och skuldfri basis, motsvarande en multipel om 12x StyleShoots EBIT 2021. Förvärvet finansieras genom egna medel.

Profoto har en väletablerad position inom segmentet modefotografering av starka varumärken där kunderna kännetecknas av att lägga ner mycket resurser på att bibehålla eller stärka sina varumärken med hjälp av högkvalitativa bilder, vilket Profotos ljussättningsprodukter för studio lämpar sig mycket väl för.

StyleShoots är verksamt inom en annan del av marknaden än Profoto. StyleShoots kunder driver e-handelsplattformar eller är detaljhandelsåterförsäljare som nu i allt högre grad säljer produkter via nätet och är i behov av en infrastruktur för att göra arbetet mer effektivt. Genom förvärvet förväntas Profoto och StyleShoots få möjligheter att tillsammans driva StyleShoots expansion på en attraktiv marknad genom Profotos organisation och etablerade erfarenhet av global geografisk expansion. Profoto har förvärvat 100 % av StyleShoots och samtliga anställda förväntas stanna kvar i verksamheten efter förvärvet.

Marknaden för fotografering inom e-handel beräknas ha en tillväxt på över 10 procent per år fram till 2025. Denna tillväxt förväntas också driva efterfrågan på arbetsflöde och ljuslösningar för video och stillbildsfotografi.

”Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva StyleShoots”, kommenterar Anders Hedebark, VD och koncernchef för Profoto. Detta förvärv är helt i linje med vår sedan tidigare kommunicerade strategi att bredda oss till angränsande marknader. StyleShoots erbjuder en kombination av användarvänlig mjukvara och högkvalitativ hårdvara som stöds av kompetent personal och ledning i denna mycket intressanta nisch av marknaden. Jag är imponerad av vad StyleShoots har skapat och mycket förväntansfull över vad vi kommer kunna åstadkomma tillsammans framöver. Genom att kombinera våra produktportföljer och våra försäljningsorganisationer kommer vi att tillhandahålla ett mer komplett produktutbud till kunder över hela världen på ett effektivt sätt. StyleShoots har lyckats mycket väl i Europa, och med hjälp av Profotos starka globala närvaro ser vi närmast stora möjligheter att påskynda tillväxten i USA.“

“Vi ser stora möjligheter i att ansluta oss till Profotos varumärke och organisation, säger Tom van Soest, VD och delägare i StyleShoots. Profoto har ett fantastiskt varumärke och en global organisation som vi hoppas få stor hjälp av. Jag ser bara möjligheter i detta för både oss i StyleShoots och våra kunder framöver.”

Tom van Soest och Chris Schäfer, delägare i StyleShoots genom säljaren Life Style Technologies Holding B.V. tillika VD respektive CFO för StyleShoots, kommer fortsättningsvis vara verksamma i StyleShoots efter förvärvet och har åtagit sig att över börs förvärva aktier i Profoto till ett totalt belopp om EUR 1 272 487, inom sex månader från Profotos förvärv av StyleShoots. De aktier som förvärvas av Tom van Soest respektive Chris Schäfer kommer att omfattas av lock-up-villkor i 12 månader efter slutförandet av aktieförvärven.

*Ca SEK 186m genom tillämpning av en EUR/SEK-växelkurs om 10,33.

Inbjudan till telefonkonferens
Webbsänd telefonkonferens kommer att hållas den 6 april 2022 kl. 11.30 med VD och koncernchef Anders Hedebark och CFO Petter Sylvan. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på nedanstående nummer:

SE: +46 85 05 58 375
UK: +44 33 33 00 92 64
US: +16 46 72 24 957

Det går också att följa och lyssna på konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/press-conference-april-2022. Det kommer också att vara möjligt att där se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För ytterligare upplysningar:

Amanda Åström
Telefon: +46 73 67 93 448
E-post: amanda.astrom@profoto.com

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Vi vet att ljus är den oumbärliga källan i allt bildskapande – oavsett kamera eller situation. Att skapa fantastiska bilder handlar om att bemästra och forma ljuset. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns i dag representerat i över 60 marknader globalt. Nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 732m med 95 anställda på huvudkontoret i Stockholm och i dotterbolag i USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike och England.