Icke regulatoriska

Styrelseledamöter i Profoto har förvärvat köpoptioner

Profoto Holding AB har informerats av bolagets större ägare, Burken Invest AB (Anders Hedebark) och Nedergransta Förvaltning AB, att styrelseledamöter i Profoto har förvärvat köpoptioner på aktier i Profoto Holding AB, utställda av Burken Invest AB och Nedergransta Förvaltning AB.

Sammanlagt har 962 500 köpoptioner förvärvats till ett pris och på villkor som bedömts vara marknadsmässiga, av vilka Hans Eckerström har förvärvat 500 000 optioner. Erbjudandet har inte omfattat Anders Hedebark. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till 4,87 miljoner kronor.

Köpoptionerna avser köpoptioner på aktier i Profoto Holding AB som kan utnyttjas under perioden den 15 augusti 2024 till och med den 15 februari 2025. Lösenpriset för att förvärva en aktie under lösenperioden uppgår till 111 kronor per aktie.

Profoto har inte medverkat i erbjudandet som har lämnats av Burken Invest AB och Nedergransta Förvaltning AB på eget initiativ.