Regulatoriska

Valberedning i Profoto inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid årsstämman för Profoto den 7 maj 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Conny Dufgran, Nedergransta, som är näst största ägare har avböjt att deltaga och representeras istället av Anders Hedebark.

Valberedningen har haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Johan Lannebo, Lannebo Fonder. Övriga representanter är:

Anders Hedebark, Burken Invest
Carl-Mikael Lindholm, Herenco
Samt styrelsens ordförande Hans Eckerström.

Anders Hedebark är både styrelseledamot och VD i bolaget. Valberedningen anser trots detta att han med sitt stora ägande i bolaget bör ges en plats i valberedningen. Årsstämma för Profoto kommer att hållas i Sundbyberg torsdagen den 5 maj 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2022, vända sig till Profotos styrelseordförande på e-mail: nomination@profoto.com eller med post till:

Profoto AB
Att: Valberedningen
Box 1264, Landsvägen 57
17225 Sundbyberg

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Head of Investor Relations, telefon: +46 70 763 81 25
E-mail: gunilla.ohman@profoto.com