Regulatoriska

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Finansiell sammanfattning januari – mars 2024

• Nettoomsättningen uppgick till SEK 171m (229), en minskning med 25,4 procent. Organisk tillväxt uppgick till -24,6 procent och valutaeffekten till -0,8 procent.
• EBIT uppgick till SEK 34m (72) och EBIT-marginalen till 20,1 procent (31,3).
• Periodens resultat uppgick till SEK 27m (56).
• Avkastning på operativt kapital uppgick till 38,9 procent (94,0).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 13m (105), främst hänförligt till ett lägre rörelseresultat och en minskning av rörelseskulder under kvartalet.
• Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 0,66 (1,40).

Väsentliga händelser efter periodens slut
– Produktlansering av vår nya produktplattform Pro-D3. En serie av fristående blixtar som primärt är utvecklade för e-com kunder med extrema krav på driftssäkerhet och lång livslängd.

VD-ord

Svagt kvartal men vi ser ljuset i tunneln
Försäljningen var SEK 171m, en minskning med 25 procent jämfört med första kvartalet 2023. EBIT-marginalen påverkades negativt av den låga försäljningen, som tack vare hög kostnadsdisciplin trots allt uppgick till 20 procent (31).

Avvaktande efterfrågan i kvartalet
Som de senaste kvartalen fortsatte såväl professionella fotografer som stora studios att agera försiktigt med avseende på investeringar i utrustning, givet det osäkra makroekonomiska läget och höga räntor. Den underliggande efterfrågan på våra produkter fortsatte därför att vara svag i alla våra regioner. I en avvaktande marknad behöver vi ge kunderna extra goda anledningar till att investera, för att skapa en bättre efterfrågan. Detta gör vi normalt framför allt genom att lansera nya, innovativa produkter. Vi har inte haft någon större produktlansering under de senaste kvartalen, vilket tillsammans med den avvaktande marknaden är de främsta orsakerna till den svaga försäljningen. För att bemöta denna situation har vi haft extra mycket aktiviteter och attraktiva erbjudanden till professionella fotografer i samband med den viktiga bröllopssäsongen som kommer varje vår, vilket påverkade försäljningen av våra OCF- och Clic-produkter positivt.

Lansering som banar väg för kommande kvartal
Vi är fortsatt trygga med våra finansiella mål. För att nå vårt tillväxtmål igen har vi efter ett antal utmanande kvartal fortsatt att investera mycket energi och resurser i produktutveckling. Jag är väldigt stolt och glad över att vi äntligen kan börja visa upp resultatet av detta målmedvetna arbete i och med lanseringen av vår nya monolight, Pro-D3. Pro-D3 är en riktig ”work horse” som riktar sig främst till stora studios och den finns att köpa i handeln sedan den 7 maj. Jag ser det som startskottet på en mycket spännande tid med mer frekventa produktlanseringar än vi haft de senaste två åren, möjliggjort av våra investeringar i innovation. Utöver att investera i innovation och lansera nya produkter, fortsätter vi att höja aktivitetsnivån i marknaden och utveckla hur vi lanserar och säljer våra produkter.

Ökad satsning på USA
Vi har tre segment av ljus som vi växer inom; vårt kärnområde Ljus för professionella fotografer där vi under många år kunnat produktutveckla och öka vår marknadsandel och försäljning. Det är ett viktigt område som vi kommer fortsätta satsa på. Våra två nyare fokusområden är Mjukvara för e-handel och studios där det finns stora effektiviseringar att göra och där vi under 2023 kommit med flera nyheter. Det tredje området Ljus för filmproduktion är för oss ett nyare område med stora möjligheter som vi nu satsar på.

För att lyckas med genomförandet av dessa strategier i Nordamerika, vår största och viktigaste tillväxtmarknad, ökar vi nu satsningen på försäljning och marknadsföring i USA och flyttar ledningen för den globala marknadsavdelningen till Los Angeles. Sara Strid antar samtidigt en ny roll som Vice President North America and Global Marketing med bas i Hollywood, Los Angeles. Satsningen på superkraftigt LED-ljus för filmproduktion kräver en ny marknadsförings- och försäljningsorganisation och kommer nu att ledas från den viktigaste marknaden. Nästa steg i denna satsning blir att lansera den första produkten för filmproduktion på CineGear, på Warner Bros studios, Burbank i Kalifornien.

Det är svårt för oss att sia om när de makroekonomiska förutsättningarna kommer att förbättras. Jag är mycket stolt över att organisationen arbetat målmedvetet med de saker vi själva kan påverka. Jag är lite extra glad över att våra investeringar i produktutveckling nu börjar bära frukt, i och med lanseringen av Pro-D3 den 7 maj. Jag är övertygad om att detta, tillsammans med att vi förstärker vår närvaro i USA, kommer att ge tillväxt!

Sundbyberg den 14 maj 2024

Anders Hedebark
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Carl Bandhold, CFO
[email protected]
+46 (0) 702 96 76 97
Amanda Åström, Investor Relations
[email protected]
+46 (0) 736 79 34 48

Finansiell kalender
Bolagsstämma 2024 – den 14 maj 2024
Delårsrapport Q2 2024 – den 17 juli 2024
Delårsrapport Q3 2024 – den 24 oktober 2024

Telefonkonferens
Profoto Holding AB (publ) publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2024, tisdagen den 14 maj klockan 08:00. Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Anders Hedebark presenterar rapporten tillsammans med CFO Carl Bandhold. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. https://ir.financialhearings.com/profoto-q1-report-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048836

Om Profoto
Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Vi vet att ljus är den oumbärliga källan i allt bildskapande – oavsett kamera eller situation. Att skapa fantastiska bilder handlar om att bemästra och forma ljuset. Slutanvändarna är professionella fotografer och kommersiella kunder, bland annat stora konsumentinriktade varumärken och
e-handelsföretag. Bolaget har idag försäljning i 54 länder globalt. Nettoomsättningen 2023 uppgick till SEK 787m med en EBIT- marginal på 26 procent. Profoto har cirka 140 anställda på huvudkontoret i Stockholm och i dotterbolag i USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike, England och Nederländerna.