Regulatoriska

Profotos års- och hållbarhetsredovisning 2022

Idag publicerar Profoto Holding AB (publ) års- och hållbarhetsredovisningen för 2022. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://investors.profoto.com/sv/.