Regulatoriska

Carl Bandhold, vVD lämnar Profoto

Profoto ändrar organisationen och med ökad satsning på USA och nya kundgrupper och samtidigt lämnar Vice VD och CFO, Carl Bandhold bolaget.

"Carl och jag har stor respekt för varandra och jag har uppskattat vårt samarbete. Förutsättningarna har dock blivit annorlunda än vad vi förutsåg när han började på Profoto och vi har därför kommit överens om att det här inte är rätt lösning för varken Profoto eller för Carl. Han kommer därför att sluta under det andra kvartalet och jag har påbörjat rekrytering av en CFO, säger VD, Anders Hedebark.”

Kontakt

Anders Hedebark
CEO
Telefon
+46 70-655 63 64
E-post
[email protected]

Profoto Holding | Landsvägen 57 | 172 65 Sundbyberg