Rapport Presentation Webbsändning ESEF (ladda ner ZIP)
7 november 2023 Delårsrapport Q3 2023
21 juli 2023 Delårsrapport Q2 2023
4 maj 2023 Delårsrapport Q1 2023
11 april 2023 Års- och hållbarhetsredovisning 2022
22 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022