Rapport Presentation Webbsändning ESEF (ladda ner ZIP)
8 november 2022 Delårsrapport Q3 2022
22 juli 2022 Delårsrapport Q2 2022
1 juni, 2022 Presentation på Nordic IPO Seminar 2022
5 maj 2022 Delårsrapport Q1 2022
11 april, 2022 Års- och hållbarhetsredovisning 2021
10 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021