Rapport Presentation Webbsändning ESEF (ladda ner ZIP)
14 maj 2024 Delårsrapport Q1 2024
12 april 2024 Års- och hållbarhetsredovisning 2023
6 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023
7 november 2023 Delårsrapport Q3 2023
21 juli 2023 Delårsrapport Q2 2023
4 maj 2023 Delårsrapport Q1 2023
11 april 2023 Års- och hållbarhetsredovisning 2022
22 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022
8 november 2022 Delårsrapport Q3 2022
22 juli 2022 Delårsrapport Q2 2022
1 juni, 2022 Presentation på Nordic IPO Seminar 2022
5 maj 2022 Delårsrapport Q1 2022
11 april, 2022 Års- och hållbarhetsredovisning 2021
10 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021
27 oktober 2021 Delårsrapport Q3 2021
10 augusti 2021 Delårsrapport Q2 2021
2021 Delårsrapport Q1 2021