Rapport Presentation Webbsändning ESEF (ladda ner ZIP)
12 april 2024 Års- och hållbarhetsredovisning 2023
11 april 2023 Års- och hållbarhetsredovisning 2022
11 april, 2022 Års- och hållbarhetsredovisning 2021